Activiteiten

op Stadsstrand, Speelweide en Evenemententerrein

G3C – afsluitingsmanifestatie CCC

Van: 20 september 2012 09:30 uur

tot 17:00 uur

G3C – afsluitingsmanifestatie CCC

Op 20 september 2012 organiseert de gemeente Groningen het slotcongres van het Europees project Creative City Challenge (CCC).

Met projectpartners uit de Noordzee regio, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Kortrijk, Høje-Taastrup, Göteborg, Dundee, Newcastle en Delft is de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van creatieve kennisclusters, hotspots etc.

Het congres vindt plaats in het creatieve stadsgebied van Groningen: het Ebbingekwartier. Daar heeft het oude Gasfabriekterrein een tijdelijke inrichting en ontsluiting gekregen. Het ‘Open Lab Ebbinge’, onderdeel uitmakend van deze creatieve zone, fungeert als nieuwe broedplaats voor de creatieve economie en is een praktijklaboratorium voor nieuwe vormen van tussentijdse architectuur, stedenbouw en nieuwe milieus voor creatief ondernemerschap en voor ontmoeting van ideeen.