Het project

een tijdelijke stad voor creatief en openbaar gebruik

Het project

Het Open Lab Ebbinge (kortweg: OLE) is een nieuwe en tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier, nabij het centrum van de stad Groningen. Op deze unieke locatie vindt u een tiental paviljoens, horecavoorzieningen, een speelweide, stadsstrand en een manifestatieterrein. De omvang van dit project in combinatie met de binnenstedelijke locatie mag uniek genoemd worden.

[Click here for English project description]

Proeftuin tijdelijke gebiedsontwikkeling

OLE is een proeftuin in de tijdelijkheid van de stedenbouw, waarbinnen de mogelijkheden van het kortstondige en veranderlijke heden worden onderzocht, uitgewisseld en gepresenteerd. Juist op het moment dat er veel (economische) onzekerheden zijn, biedt dit laboratorium de ruimte om innovatie te stimuleren binnen de grenzen die de tussentijd nu stelt en altijd zal blijven stellen.

Creatief stedelijk gebruik

Het Open Lab voorziet de stad Groningen tot eind 2016 van een openbare ruimte waar een grote diversiteit aan activiteiten en gebruiken plaats kunnen vinden: van evenementen tot tentoonstellingen en van woonruimte tot werkateliers. Het Open Lab is een ontmoetingsplek in het centrum van Groningen, een bruisende plek met verrassende paviljoens, steeds wisselende buitenprogramma’s, horeca en ruimte om heerlijk te recreëren. Al deze karakteristieken zorgen ervoor dat het project een uniek internationaal praktijkvoorbeeld van innovatieve tussentijdse stedenbouw is.

Nabij het stadshart van Groningen

Het Open Lab is gelegen in de zuidoostelijke hoek van het Ebbingekwartier, het noordelijke deel van het centrum van Groningen, op 500 meter loopafstand van de Grote Markt. Dit is hét creatieve kwartier van Groningen, met onder andere het bekende cultuur-woon-werk centrum het Paleis, Platformtheater en Simplon.

Verleden en heden

De fysieke onderlegger van het OLE-terrein is het voormalige Circusterrein, het Bodenwagenterrein en de Gasfabriek (CiBoGa). Een gebied met historie, waarvan nog divers historisch erfgoed is terug te zien. Het terrein is een grote nieuwbouwlocatie voor winkels, wonen, werken en de uitbreiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Documentaire en media

Het Open Lab Ebbinge is een bijzonder project dat veel aandacht genereert. In diverse vakbladen (S+RO, Noorderbreedte, Blauwe Kamer, RO-Magazine), boeken en kranten zijn artikelen gepubliceerd. Ook zijn er een tweetal documentaires gemaakt, waarvan de eerste in 2009 op de lokale tv-zender OOG-TV is uitgezonden. Deze is via http://www.ebbingeci.nl/documentaires terug te zien. De tweede documentaire zijn te zien via http://vimeo.com/ebbingekwartier. Daarnaast worden er regelmatig rondleidingen gegeven aan (beroepsmatig) geïnteresseerden in het project.

Doelen en stand van zaken

Het hoofddoel was om van het Open Lab Ebbinge allereerst een  oppepper voor het Ebbingekwartier te maken. Tweede ambitie was om van het OLE-project een spectaculair (inter-)nationaal voorbeeldproject te maken van de tussentijdse stedenbouw en mobiele architectuur.

Het eerste doel – een positieve gebiedsontwikkeling door het OLE-project – lijkt nu al min of meer geslaagd: Het Ebbingekwartier en het voormalige CiBoGa staan, mede dankzij OLE, weer positief op de kaart. De leegstand neemt af, er zijn mooie bouwplannen, er komen nieuwe ondernemers  en er is een nieuwe drukke fietsverbinding ontstaan. Daarnaast is er inmiddels een prima aangepast bestemmingsplan voor het CiBoGa/OLE geschreven, gebaseerd op de ervaringen die met het Open Lab Ebbinge zijn opgedaan. Maar ook de grondeigenaren Gemeente Groningen, Nijestee, AM en UMCG zijn erg tevreden met de nieuwe ontwikkelingen. Kortom: het gebied dat tot voor kort bekend stond als een ‘rotte kies’, heeft weer een positieve plek in de mental map van de Groninger veroverd; een resultaat om als OLE-team trots op te zijn!

En hoe vergaat de OLE ambities op terrein van innovatieve verplaatsbare bouw? Tot nu toe is er een goede oogst qua aantallen en variatie. Er zijn een paar paviljoens met interessante nieuwe concepten, materialen en technieken gebouwd. Medio 2016 wordt de eindstand opgemaakt; hierover zal op deze website gepubliceerd worden.

Downloads


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /shared/usr/openlabebbnl/DOMAIN/HTML/website/wp-content/themes/openlabebbinge/_files.php on line 5
  • Vroeger

  • Vandaag

  • Toekomst

Wereldlandbouwtentoonstelling, anno 1903

Tussentijd en tijdelijkheid: het Open Lab Ebbinge

Vanaf 2016: wonen en werken in het Ebbingekwartier

Heeft u een algemene vraag of opmerking?

Neem contact op